Komunikat o likwidacji

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Klub Kyudo Tametomo w Lesznowoli”   w dniu 6 grudnia 2015 roku mocą uchwały nr 3 podjęło decyzję o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. Uchwałę podjęto na podstawie paragrafów §17 p.1 oraz §15 p.7 Regulaminu Stowarzyszenia.

Likwidatorem stowarzyszenia jest: Pan Bogdan Mytnik

Zakończenie likwidacji planowane jest na dzień 31 grudnia 2015.

Stowarzyszenie nie posiada żadnego długu ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich.

Poniżej do wglądu protokół z zebrania i kopia uchwały.