Wernisaż Moniki Groblewskiej

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić wszystkich na wernisaż dyplomów związanych z kulturą Japonii, w którym weźmie udział Monika Groblewska, dzięki uprzejmości Pana Profesora Tsutomu Nozaki z ASP w Warszawie.

Wystawa dyplomów trwać będzie od 1.02 do 11.02.2017 w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii przy Al. Ujazdowskich 51.

Na wernisażu, który odbędzie się 6.02.2017 o godz. 17:00, Monika zaprezentuje swój dyplom magisterski obroniony w lipcu 2016 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pt.

„Przestrzeń dla tradycyjnych sportów japońskich w europejskiej strefie kulturowej na przykładzie Centrum Sportów Japońskich w Mysiadle”

Tematem pracy jest porównanie kultur japońskiej z zachodnią w kontekście pojęcia przestrzeni. Na podstawie dokonanych analiz filozofii, przykładów architektonicznych oraz sportów Monika wyciągnęła wnioski, które pomogły w realizacji projektu ośrodka sportów japońskich w europejskiej strefie kulturowej.
Ideą projektu jest stworzenie zespołu zachowującego klimat wyciszenia i kontemplacji w obliczu otaczającego codziennego chaosu świata. Dzięki połączeniu dwóch filozofii: swobodnego przepływu wewnętrza z zewnętrzem oraz tzw. „pudełka na rzeczy”, powstał obiekt o określonej formie i jasnym podziałem funkcji z możliwością naturalnej integracji z założeniem ogrodowym, co pozwala na przyglądanie się architekturze i przyrodzie. Jest to ubranie w formę przestrzeni dla specyficznego sportu jakim jest Kyudo.

…czyli nasze marzenie o Kyudojo w Mysiadle.

Serdecznie zapraszamy 🙂